biogazownie rolnicze

Oferta

Oferta

Moja oferta dotyczy wszelkich zadań związanych z energetyką rozproszoną i efektywnością energetyczną - doradztwa, przygotowania dokumentacji, pozyskiwania finansowania, szkoleń etc.

Przykładowe zlecenia mogą dotyczyć np.

  • wykonania studium celowości projektu,
  • wykonania studium możliwości projektu,
  • wykonania studium wykonalności lub wstępnego studium wykonalności,
  • pozyskania wstępnych ofert na realizację inwestycji biogazowych lub kogeneracyjnych,
  • opracowania biznesplanu,
  • opracowania karty informacyjnej projektu,
  • opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Więcej przykladów można znaleźć na innych moich stronach internetowych

Zapraszam do zadawania pytań i do współpracy! Jestem otwarty na realizacje niestandardowych i nieszablonowych zadań


Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.