biogazownie rolnicze

Ekoenergetyka

Ekoenergetyka

Właściwie zaprojektowane i eksploatowane biogazownie są dobrym przykładem instalacji ekoenergetycznych. Do tej kategorii można zaliczyć także inne rozwiązania. W przypadku istniejących instalacji do wytwarzania, przetwarzania lub wykorzystania energii pierwszym krokiem jest zawsze weryfikacja eksploatacyjna (techniczna i organizacyjna) w celu poprawy efektywności energetycznej. Tu występuje najczęściej synergia korzyści, także ekonomicznych, a benefity dla środowiska są największe. Dotyczy to prawie każdej instalacji - od małych kotłów używanych do ogrzewania domów po duże instalacje metalurgiczne czy energetykę zawodową. Jeżeli można zaoszczędzić 5, 10 czy 25% zużywanej energii ponosząc racjonalne koszty to należy to czynić! Marnotrawstwo energii w znacznym stopniu obniża bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię i powoduje wymierne szkody w środowisku. Negawaty (uniknięte megawaty mocy wytwórczych) przynoszą korzyści nie tylko w krajowym systemie elektroenergetycznym ale także konkretne oszczędności u odbiorcy, który zmniejszył swoje zapotrzebowanie. Zachęcam do dokonywania okresowych przeglądów własnej gospodarki energetycznej, bądź to zasobami własnymi, bądź korzystając z usług zewnętrznych ekspertów - audytorów efektywności energetycznej lub wdrażając system zarządzania energią w swoim przedsiębiorstwie.   


Ekoenergetyka to przede wszystkim nowe technologie związane z energetyką rozproszoną od mikro do średniej skali. Nie zawsze ocena poszczególnych technologii pod kątem przyjazności dla środowiska jest prosta. Biznesowo niestety często stosuje się różną optykę, aby uzasadnić lub zanegować sensowność technologii, które przecież trzeba jakoś sprzedać. Oceniając technologie należy podchodzić do zagadnienia inter-dyscyplinarnie i stosować kryteria obejmujące całościowe oddziaływanie na środowisko – od pozyskiwania paliw, surowców i materiałów do budowy, wpływ ich transportu na miejsce docelowe, oddziaływanie na etapie budowy oraz normalnej eksploatacji a także to związane z likwidacją obiektu i skutków jego działania po zakończeniu technicznego okresu życia instalacji. Rzetelna i pełna analiza cyklu życia z uwzględnieniem wszystkich komponentów środowiska powinna służyć do porównywania technologii i prowadzić do wspierania z funduszy publicznych nie tych rozwiązań, które na dzisiaj są najtańsze, ale tych, które wykazują najwyższą efektywność osiągnięcia celu przy zrównoważonym korzystaniu ze środowiska. Należy więc zwracać uwagę np. na wielkość zapotrzebowania na wodę, na pierwiastki rzadkie czy optymalne wykorzystanie stali oraz wiele innych czynników. Czasem technologie konwencjonalne (energetyka węglowa i jądrowa) mogą okazać się bardziej ekoenergetyczne niż niektóre alternatywne rozwiązania oparte na zasobach odnawialnych.

Submenu


Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.