biogazownie rolnicze

Substraty

Substraty

Pierwszym krokiem w przypadku planowania instalacji jest inwentaryzacja ilościowo-jakościowa dostępnych lokalnie zasobów substancji organicznych, a następnie określenie ich potencjału energetycznego - tzn. wskazanie z jakim wolumenem produkcji gazu (CH4 i CO2) możemy się liczyć. Na tym etapie wystarczające są uproszczone analizy. Nie trzeba oddawać próbek do kosztownych badań w laboratoriach - wystarczy skorzystać z tablic w rożnych publikacjach lub kalkulatorów, zamieszczonych na wielu stronach internetowych. Dla wstępnych szacunków wystarczające mogą być także zamieszczone poniżej wykresy

Wykres energia nawozy

Wykres energia kiszonki   Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.