biogazownie rolnicze

Klasyfikacja

Klasyfikacja

Klasyfikacja technologii

Jest wiele kryteriów podziału technologii biogazowych stosowanych w rolnictwie. Przykładowe zaprezentowano na poniższym rysunku.

Klasyfikacja AD

Klasyfikacja biogazowni

Zasadniczo biogazownie dzielimy wg obszaru zastosowania oraz wg substratów. Niniejsza strona internetowa koncentruje się na biogazowniach rolniczych, ale wyróżnić można także biogazownie komunalne, biogazownie utylizacyjne oraz zcentralizowane biogazownie do wspólfermentacji organicznej frakcji odpadów komunalnych z innymi substratami. Pozarolnicze substraty to m.in. osady ściekowe, odpady poubojowe etc.Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.