biogazownie rolnicze

Biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza

Biogazowniami rolniczymi nazywamy instalacje oparte na procesie fermentacji beztlenowej, które wykorzystują jako wsad pozostałości i produkty z działalności rolniczej, przede wszystkim nawozy naturalne oraz kiszonki roślinne. Produktami końcowymi uzyskiwanymi z biogazowni są odgazowane pozostałości pofermentacyjne wykorzystywane jako nawóz oraz energia (cieplo i energia elektryczna otrzymana z biogazu bądź sam biogaz). Biogazownia jest więc najczęściej bioelektrocieplownią - wyposażona jest w silnik gazowy zasilany biogazem, napędzający generator synchroniczny. Ciepło jest uzyskiwane z chłodzenia silnika oraz odzyskiwane z gorących spalin.

Schemat biogazowni


Submenu


Projekt biogazowy na sprzedaż

Mój Klient wycofuje się z inwestycji i chce sprzedać spółkę celową utworzoną do budowy biogazowni rolniczej, zintegrowanej z gorzelnią, o mocy do 1 MW. Projekt ma wszystkie wymagane pozwolenia i założony dziennik budowy, Lokalizacja: województwo pomorskie. Atrakcyjna cena. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu w celu udostępnienia szczególów.