Intro

Od 2-3 mld lat natura radzi sobie z rozkładem substancji organicznych. Dominują tu dwa procesy - jeden zachodzi w warunkach beztlenowych a drugi w obecności tlenu. W obu przypadkach kluczową rolę odgrywają mikroorganizmy. Procesy te są dość powolne ale skuteczne. Dzięki obserwacji zjawisk zachodzących w naturze inżynierowie pracują nad intensyfikacją tych procesów w dedykowanych instalacjach do fermentacji oraz kompostowania biodegradowalnych odpadów i pozostałości z działalności rolniczej.  Oba z tych procesów pomagają rozwiązywać ważny problem zagospodarowania odpadów organicznych do postaci ustabilizowanej i użytecznej. W procesie fermentacji beztlenowej dodatkowo odzyskiwana jest energia w postaci biogazu. 

Utylizacja odpadów organicznych metodami biologicznymi ze środowiskowego punktu widzenia jest korzystniejsza niż wykorzystanie konwersji termicznej - spalanie lub zgazowanie, które powinno być preferowane dla trudnodegradowalnych materiałów zawierających lignocelulozę. Mimo licznych korzyści dla środowiska rozwój biogazowni w Polsce napotyka szereg przeszkód natury edukacyjnej, regulacyjnej i ekonomicznej. Nieliczne wdrożenia nie są wolne od pułapek. Jedną z ważniejszych i popularnych pułapek jest planowanie biznesu na modę niemiecką w oparciu o celowo uprawiany wsad roślinny. W naszych warunkach ekonomiczno-regulacyjnych jest to błędem - celowe uprawy powinny jedynie uzupelniać lub bilansować substraty odpadowe lub tanie.